ROLA I PERSPEKTYWY POLITYKISPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W PLANOWANIUOBSZARÓW METROPOLITALNYCH I MIAST


Venue

Poland

Gdańsk

3 February 2022Poland

Polish

Na jakie cele powinny być wydawane unijne pieniądze, jaka powinna byćw tym rola metropolii i jakie korzyści dla regionu da ustawa metropolitalna -m.in. o tym będziemy rozmawiać 3 lutego podczas warsztatów dot. wpływupolityki spójności UE na rozwój Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Na spotkaniu przedstawione zostaną wyniki międzynarodowegobadania w ramach projektu ESPON METRO, w którym porównano rolęi wpływ 9 europejskich metropolii na politykę spójności UE.

//

English

For what purposes should EU money be spent, what should the role of metropolis and what benefits the Metropolitan Act will bring to the region? We will talk about it on February 3 during a workshop on the impact of EU cohesion policy on the development of the Gdańsk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area. The meeting will present the results of an international study of the ESPON METRO project, which compares the role of and the impact of 9 European metropolises on EU cohesion policy.

Contact the ESPON METRO expert: [email protected]

Documents

METRO_MAG fact sheet_po.pdf

  • Acrobat Document | 5.78MB

METRO_PLW_MAG_Agenda.pdf

  • Acrobat Document | 576KB

METRO_PLW_MAG_Press release.pdf

  • Acrobat Document | 269KB

METRO_PLW_MAG_Report EN.pdf

  • Acrobat Document | 400KB

METRO_PLW_MAG_Report PL.pdf

  • Acrobat Document | 556KB

METRO_PLW_MAG_Presentation_Matczak.pdf

  • Acrobat Document | 537KB

METRO_PLW_MAG_Presentation_Sagan.pdf

  • Acrobat Document | 284KB

METRO_PLW_MAG_Presentation_Zaucha.pdf

  • Acrobat Document | 2.79MB