Challenges for the Future Development of the Riga Metropolitan Area


Venue

Latvia

Riga

19 January 2022Latvia

Latvian

Diskusijā “Rīgas metropoles nākotnes attīstības izaicinājumi”  vairāk nekā 400 dalībnieki tika iepazīstināti ar starptautiska ESPON pētījuma “METRO Kohēzijas politikas loma un nākotnes perspektīvas metropoles areālu un pilsētu plānošanā” rezultātiem. Seminārs notika 2022 gada 19.Janvārī un tajā tika diskutēts par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas ietekmi uz Rīgas metropoles areāla izaugsmi, plānošanu un konkurētspēju. 

//

English

During a seminar discussion “Challenges for the Future Development of the Riga Metropolitan Area” more than 400 participants were introduced to the results of the international ESPON project “METRO The role and future perspectives of Cohesion Policy in the planning of Metropolitan Areas and Cities”. The seminar was held on 19 January 2022 and focused on the impact of the European Union Cohesion’s Policy on the growth, planning and competitiveness of the Riga Metropolitan Area.

Link to agenda, press release, report, pictures and factsheet

Contact the ESPON METRO expert: [email protected]