Challenges for the Future Development of the Riga Metropolitan Area

Diskusijā “Rīgas metropoles nākotnes attīstības izaicinājumi”  vairāk nekā 400 dalībnieki tika iepazīstināti ar starptautiska ESPON pētījuma “METRO Kohēzijas politikas loma un nākotnes perspektīvas metropoles areālu un pilsētu plānošanā” rezultātiem. Seminārs notika 2022 gada 19.Janvārī un tajā tika diskutēts par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas ietekmi uz Rīgas metropoles areāla izaugsmi, plānošanu un konkurētspēju. 

During a seminar discussion “Challenges for the Future Development of the Riga Metropolitan Area” more than 400 participants were introduced to the results of the international ESPON project “METRO The role and future perspectives of Cohesion Policy in the planning of Metropolitan Areas and Cities”. The seminar was held on 19 January 2022 and focused on the impact of the European Union Cohesion’s Policy on the growth, planning and competitiveness of the Riga Metropolitan Area.

Documents

19.01.2022_METRO_Report_PLW_Riga_LV.pdf

  • Acrobat Document | 295KB

19.01.2022_METRO_Report_PLW_Riga_EN.pdf

  • Acrobat Document | 233KB

Riga_fact sheet_LV_0.pdf

  • Acrobat Document | 4.31MB

PLW Riga- press release.pdf

  • Acrobat Document | 261KB

PLW Riga -agenda (1).pdf

  • Acrobat Document | 243KB

PLW Riga - invitation.pdf

  • Acrobat Document | 2.43MB

METRO_PLW_RigaMA_Presentation_Cotella.pdf

  • Acrobat Document | 4.37MB

METRO_PLW_RigaMA_Presentation_Krisjane.pdf

  • Acrobat Document | 971KB