Ter ondersteuning van het WHO-decennium van gezonde en inclusieve vergrijzing: Beleidshandboek

Dit rapport vindt zijn oorsprong in discussies die een aantal jaar geleden zijn gehouden door een kleine groep Europese steden die samen de Eurocities Urban Ageing Working Group vormden. Het streven van de partnersteden was en blijft het bouwen van een effectief pan-Europees platform dat:

  1. de dynamiek van moderne steden en de impact op vergrijzing in de stedelijke context begrijpt,
  2. effectieve en succesvolle beleidsreacties op stedelijke vergrijzing kan ontwikkelen, met een specifieke focus op sociale en gezondheidsongelijkheden en gemarginaliseerde groepen ouderen,
  3. de rol van ouderen in het ontwerpen, leiden en implementeren van werkprogramma’s promoot en
  4. burgers, beleidsmakers, onderzoekers en ondernemingen samenbrengt om samen te werken, in plaats van in de kokers die vooruitgang tegenhouden.

Dus dit rapport was beoogd als hulpmiddel om de vergrijzingsagenda meer onder de aandacht te brengen bij Europese instituten, stadsbesturen en NGO’s en in het bijzonder vanuit het sociale perspectief van ouder worden.

En het brengen van verandering is onze hoogste prioriteit.

Er is een aanzienlijke hoeveelheid werk gestoken in dit rapport en ik wil Piera Petruzzi van ESPON en Erik van Ossenbruggen van ECORYS bedanken en de organisatoren van de uitstekende vergaderingen en evenementen, evenals de collega’s van het Eurocities Office en de Working Group-leiders – Tom van Benthem uit Amsterdam en Anne Berit Rafoss uit Oslo – die dit werk hebben gestuurd.

Dichterbij huis hebben collega’s in de Greater Manchester Combined Authority, in het bijzonder Jo Garsden, Mark Hammond en Maria Gonzalez een onbetaalbare rol gespeeld, evenals Dave Thorley van Manchester Stad Council, Chris Phillipson en Tine Buffel van de Universiteit van Manchester en Stefan White van Manchester Metropolitan University.

Ik hoop dat dit rapport slechts een mijlpaal is in ons doorgaande werk aan het creëren van een leeftijdsvriendelijk Europa en dat we onze gezamenlijke benaderingen behouden ondanks de nationale en internationale uitdagingen die ontworpen lijken om ons uit elkaar te duwen.

Veel leesplezier.

Paul McGarry

Greater Manchester Ageing Hub, hoofdbelanghebbende van de ESPON ACPA Toegepaste

Analyse

ESPON ACPA – Europese steden aanpassen aan vergrijzing

Documents

ESPON ACPA policy handbook_NL.pdf

  • Acrobat Document | 6.45MB