ESPON – et europeisk fundament for norsk politikk og forvaltning

Gjennom ESPON-programmet får kommuner, fylker og statlige myndigheter den nødvendige kunnskapen de trenger for å møte felles europeiske utfordringer.

Leder for ESPON-programmets kommunikasjonsavdeling, Dr. Laurent Frideres, orienterte nylig på Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) Interreg-konferanse om hva deltakelse i ESPON-programmet kan gi norske kommuner, fylker og statsinstitusjoner. – Europas politiske geografi er i stadig endring, og står blant annet overfor store utfordringer som sosial fragmentering og territoriell «mismatch», dvs. hvor det politiske ikke evner å levere i forhold til innbyggernes krav og behov.

Skal vi hindre at Europa blir mer polarisert trenger vi kunnskapsbaserte tiltak hvor vi står sammen om felles utfordringer, sa Frideres. ESPON-programmet gir kommuner, fylker og statlige myndigheter muligheten til å dekke deres kunnskapsbehov i tett samarbeid med partnere fra hele EØS-området, samt Sveits.

ESPON leverer nyttig kunnskap som gir grunnlag for å utvikle ny politikk og støtte politiske satsninger, samt kunnskap til å evaluere tiltak og programmer.