ESPON knowledge was received well at the REGLAB Regional Analyst meeting in Stockholm last spring

Foreign direct investments in European regions has been the starting point at a meeting on investments and access to capital in Swedish regions at the Agency for Economic and Regional Growth in Stockholm (and by video-link in Östersund and Malmö). Erik Dahlberg from Copenhagen Economics presented some important findings from the ESPON FDI project.

In the afternoon Kai Böhme introduced the scope and the policy-questions of the ESPON project - European Territorial Reference Framework and confronted Swedish regional analysts and researchers with some arguments on possible territorial futures. A lively discussed followed.

Reglab: http://www.reglab.se/aktiviteter/analytikernatverket-9-maj/

Here some short notes from the presentation on ESPON FDI in Swedish:

Espons studie om direktinvesteringar (Foreign Direct investments - FDI) och investeringars regionala geografi och effekter presenterades av Erik Dahlberg (Copenhagen Economics) på Reglabs analytikernätverk.

Under perioden 2003-2015 har 128 000 olika utländska direktinvesteringsprojekt genererat ett värde på 6,4 biljoner Euro. Dessa investeringar berör 3 procent av alla företag och 18 procent av alla jobb i EU.

Direktinvesteringar är inte jämt fördelad mellan regioner. En stor del av investeringarna går till storstadsregioner, men även till regioner med starka industriella kluster och naturresurser. Gränsregioner har svårast att attrahera sådana investeringar om det inte handlar om storstadsregioner såsom Köpenhamn/Malmö. Det är således viktigt att ta till sig de underliggande motiven för olika investeringar: Marknadstillgång, tillgång till resurser (naturliga, humankapital, industrikluster), effektivitet (kostnadsfaktorer, arbetskraft, industrikluster), strategiska val (innovation, humankapital, inkubatorer). Beräkningar på EU-regioner, motsvarande svenska ”riksområden”, visade att starka industriella kluster hade en stor positiv effekt på direktinvesteringar. En negativ effekt på direktinvesteringar orsakades av en stark närvaro av inkubatorer i regionen.

Inomeuropeiska och utomeuropeiska investeringar har liknade egenskaper, men utomeuropeiska direktinvestering sker oftare i regioner med starka industriella kluster och stora regionala marknader. Europeiska investerare är något mindre närvarande i miljöer med redan många direktinvesteringar samt storstadsregioner med högre utbildning och således mer jämnt fördelad över hela territoriet. Landsbygdsregioner tar därför del av relativt fler EU-investeringar.

Mycket har redan gjorts, men det går att göra mer. På regionalt plan kan det satsas ännu mer på en konkurrenskraftig arbetskraft, tillgång till marknader samt att bygga vidare på företagskluster och befintliga styrkor. Erik lyfter också vikten av ett gott samarbete med det investerande utländska företag (koncernen) för att eventuellt få ännu fler investeringar, men - tänk även på att utveckla och förvalta eventuella spillovers till den lokala ekonomin.
För mer kunskap från projektet och en översiktlig syntesrapport se https://www.espon.eu/fdi