Hengelo – De zorg op de juiste plek - Casestudy-rapport

Hengelo heeft een rijke geschiedenis en traditie in het veld van vergrijzingsbeleid. Wij willen een leefbare stad zijn, met vitale, veerkrachtige, verbonden en betrokken ouderen, die in onze stad op een aangename en waardige manier ouder kunnen worden. Wij zijn ook een stad waar mensen voor elkaar opkomen en voor elkaar zorgen. Bijvoorbeeld voor onze inwoners met dementie en hun partners. Als dementie-vriendelijke gemeente, zorgt Hengelo ervoor dat zij op hun plek ouder kunnen worden en in staat zijn om hun leven voort te zetten. Binnen de gemeente Hengelo werken de publieke administratie, gezondheids- en welzijnsorganisaties, ondernemers en gemotiveerde burgers samen om dit doel collectief te bereiken.

Net als veel andere steden in Europa staat Hengelo aan de vooravond van significante vergrijzing. In het licht van de trend van op de plek ouder worden en het verlengen van onafhankelijk thuis wonen, leidt dit tot veel veranderingen in verschillende velden. Gelukkig staan wij niet alleen in deze moeilijke situatie. In deze mooie regio werken de 14 gemeenten die samen Regio Twente vormen samen aan het onderwerp van vergrijzing. Het netwerk van Age-friendly European Cities, de Stedelijke Vergrijzings-werkgroep en het ACPA-onderzoek helpen ons ook. Door middel van deze samenwerking zijn we in staat om van anderen te leren en nuttige kennis te verzamelen. Dit bespaart ons dat we steeds opnieuw het wiel moeten uitvinden.

Zoals te lezen in dit rapport, streeft Hengelo ernaar zich op termijn aan te sluiten bij het Netwerk van Age-friendly Cities. Met dat doel gaan we werken aan de aanbevelingen uiteengezet in ACPA.

Bas van Wakeren, Wethouder, Gemeente Hengelo

Yvonne van Wijk en Annemieke Knol, beleidsadviseurs, Gemeente Hengelo

ESPON ACPA – Europese steden aanpassen aan vergrijzing

Documents

ESPON ACPA city report Hengelo_NL.pdf

  • Acrobat Document | 3.35MB