Teritoriālie modeļi un attiecības Latvijā

Šeit sniegtais pārskats ir kopsavilkums dažādiem ESPON 2020 programmas tematisko lietišķo pētījumu projektu pētījumu rezultātiem. Tāpēc lielākā daļa rādītāju un analīžu nav balstītas uz jaunākajiem datiem, bet atspoguļo datus, kas bija pieejami pētījuma veikšanas laikā. Tikai dažos gadījumos attiecībā uz dažiem pamatrādītājiem, kurus bija iespējams reproducēt, tika izmantota jaunāka informācija.

Documents

Country fiche.pdf

  • Acrobat Document | 1.09MB