Územné vzory a vzťahy na Slovensku

Obsahom nasledujúceho prehľadu je zhrnutie výsledkov výskumu z rôznych tematických aplikovaných výskumných projektov v rámci programu ESPON 2020. Jeho hlavným cieľom je predviesť širokú škálu výskumu ESPON a zaostrením na konkrétnu krajinu podnietiť záujem o výsledky na vnútroštátnej a regionálnej úrovni.

Documents

ESPON Country Fiche Slovakia.pdf

  • Acrobat Document | 37.70MB