Migračné modely a znalostná ekonomika

Tento prehľad politiky aktualizuje dôkazy uvedené v štúdii EMPLOY  o územných a zamestnaneckých vzoroch a trendoch znalostnej ekonomiky a ich vplyve na regionálne a mestské/vidiecke rozdiely. Zameriava sa na dôsledky pandémie Covid-19 a na vývoj inštitúcií a politík, ktoré sa zaoberajú súčasnými a budúcimi výzvami.

Documents

EMPLOY_Spinoff_PolicyBrief_June_2021_FINAL.pdf

  • Acrobat Document | 2.43MB