Porovnávacia analýza systémov územnej správy a územného plánovania v Európe

Cieľom projektu COMPASS bolo poskytnúť spoľahlivú porovnávaciu správu o zmenách v územnej správe a systémoch územného plánovania v Európe od roku 2000 do roku 2016. V tejto záverečnej správe sa uvádzajú hlavné zistenia, závery a politické odporúčania. 

Documents

FINAL COMPASS executive summary.pdf

  • Acrobat Document | 366KB