Polycentrické územné štruktúry a územná spolupráca

Tento stručný prehľad politiky vychádza z existujúcich dôkazov, ktoré vypracoval program ESPON a ktoré zdôrazňujú potenciál polycentrického rozvoja v Európe, a riadi sa nasledujúcimi otázkami:
• prečo je dôležitá polycentrická územná spolupráca?
• kde v Európe možno nájsť polycentrické štruktúry a kde existuje potenciál pre polycentrickejší
rozvoj prostredníctvom územnej spolupráce?
• ako by sa mali tvorcovia politík na rôznych územných úrovniach zapájať do dohôd o územnej spolupráci a podporovať ich s cieľom ďalej posilňovať polycentrické sídelné štruktúry v EÚ?
Na základe týchto otázok sa tento Stručný prehľad politiky pokúša poskytnúť úvahy o potenciálnom územnom referenčnom rámci EÚ, torý by mohol podporiť príslušné politické procesy, napríklad aktualizáciu Územnej agendy EÚ po roku 2020.

Documents

Policy brief polycentric structures.pdf

  • Acrobat Document | 9.87MB