Příručka TIA přeshraniční územní spolupráce

Tento dokument představuje návod, jak provádět ex post TIA přeshraniční spolupráce (hodnocení územních
dopadů přeshraniční spolupráce; Cross-border cooperation programme territorial impact assessment).
Vychází z metodiky, která byla vypracována během projektu ESPON TIA CBC. Účelem tohoto dokumentu
je poskytnout pokyny k metodice těm odborníkům, kteří si přejí provést ex post TIA přeshraniční spolupráce,
jakož i odborníkům na programy přeshraniční spolupráce (CBC), kteří by chtěli připravit výběrové řízení na
TIA přeshraniční spolupráce a porozumět příslušným postupům a metodice. Za tímto účelem poskytuje
odborná příloha projektu ESPON TIA CBC1 další pokyny k nabídkovým řízením, včetně vzoru zadávací
dokumentace. Poskytuje podrobné pokyny ke každé pracovní činnosti a doplňuje nezbytné nástroje, jako je
seznam společných ukazatelů přeshraniční spolupráce, které mají být použity v TIA (příloha č. 1), pokyny
pro mapování a vzory pro průběžné a závěrečné zprávy.


Účelem ex post TIA přeshraniční spolupráce je poskytnout přehled o územním dopadu programu přeshraniční
spolupráce. Odborníci provádějící posuzování územního dopadu by měli mít na paměti, že hodnocení
dopadu není totéž co evaluace. Hodnocení územního dopadu je „normativně slepé“; neposkytuje posouzení
toho, zda program dosáhl svých cílů či nikoli nebo zda jsou pozorované dopady „dobré“ nebo „špatné“.
Cílem TIA je zachytit dopady, včetně těch, které nebyly programem zamýšleny. To může přispět k evaluaci,
ale nepředstavuje to evaluaci samotnou.

Documents

TIA CBC Handbook_CZ.pdf

  • Acrobat Document | 738KB