Ifjúsági munkanélküliség: Területi trendek és regionális ellenálló képesség

A 2008/2009-es globális pénzügyi válság következményei a fiatalokat sújtották leginkább. Súlyosan érintették őket a szakképzettség hiánya, a korlátozott földrajzi mobilitás vagy a nem megfelelő bérviszonyok okozta munkaerő-piaci egyenlőtlenségek, amelyek növelik annak kockázatát, hogy bizonytalan foglalkoztatásba kerüljenek, vagy egyáltalán ne legyen állásuk. Jelenleg körülbelül négymillió fiatal munkanélküli az Európai Unióban (EU), és a fiatalok munkanélküliségi rátája több mint kétszerese az általános munkanélküliségi rátának. Ezen túlmenően mintegy hatmillió fiatal nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő (úgynevezett NEET-fiatalok – Not in Employment, Education or Training). A tapasztalatok és kihívások, amelyekkel a fiatalok szembesülnek, fantáziadúsabb és hatékonyabb szakpolitikákat tesznek szükségessé.
A pénzügyi válság és utóhatása – amelyet gyakran „nagy recesszióként” is neveznek – emberemlékezet óta a legsúlyosabb gazdasági visszaesésnek számított Európában. A válság következtében a GDP növekedése a legtöbb országban negatívra zuhant, ami súlyos munkahelyvesztéshez vezetett, széles körű továbbgyűrűző hatásokkal. A válság egyik legsúlyosabb következménye a fiatalok foglalkoztatási lehetőségeinek korai csökkenése, majd a fiatalok munkanélküliségének gyors növekedése volt.


Az EU-tagállamok egyes régiói ellenállóbbnak bizonyultak a fiatalok munkanélküliségével szemben, mint mások, és vagy eleve viszonylag csekély mértékben szűntek meg munkahelyek, vagy gyorsan felépült a munkaerőpiac a hanyatlásból. Ezek a különbségek felvetik a kérdést, hogy milyen tényezők járultak hozzá ehhez a differenciált regionális ellenálló képességhez a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemben, a válaszok pedig hatással vannak az európai ifjúsági munkaerő-piaci politikára. Ez a jelentés az ifjúsági munkanélküliség regionális szintű kialakulásával, okaival és megoldásaival kapcsolatos kérdéseket vizsgálja, ami egy sor szakpolitikai ajánláshoz vezet az uniós, nemzeti és regionális közigazgatás számára.

Documents

Youth Unemployment.pdf

  • Acrobat Document | 3.74MB