Latest Additions
19 articles found [11 - 15]
 • Challenges for the Future Development of the Riga Metropolitan Area
  Latest News | March 11, 2022

  notika seminārs – diskusija “Rīgas metropoles nākotnes attīstības izaicinājumi”, kurā vairāk nekā 400 dalībnieki tika iepazīstināti ar starptautiska ESPON pētījuma “METRO Kohēzijas politikas loma un nākotnes perspektīvas metropoles areālu un pilsētu plānošanā” rezultātiem par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas ietekmi uz Rīgas metropoles areāla izaugsmi, plānošanu un konkurētspēju. 

 • Fact sheet Riga - METRO
  Country Article | January 24, 2022

  ESPON METRO - Kohēzijas politikas loma un nākotnes perspektīvas metropoles areālu un pilsētu plānošanā. Rīgas metropoles areāls.

 • ESPON Events on Metropolitan Areas and Cities
  Event | January 18, 2022

  National Peer-Learning Workshops and High Level Policy Conference, January – March 2022

 • Riga - MISTA
  Case Studies | August 25, 2021

  Analysing the undergoing economic restructuring process (that resulted in decreasing the share of manufacturing in employment) and of different spatial and structural consequences in the competition for industrial land for Riga metropolitan area.

 • Latgale - BusDev
  Case Studies | July 5, 2021

  Capturing the existing business environment and assesses the effectiveness and territorial effects of business support mechanisms in the area of Latgale, Latvia.