Savanoriškas bendradarbiavimas kaip teritorinės sanglaudos pagrindas funkcinėse srityse

Šioje politikos apžvalgoje kalbama apie savanorišką teritorinį bendradarbiavimą ir apie tai, kaip ESPON – Europos teritorijų planavimo ir sanglaudos stebėsenos tinklas – gali remti bendradarbiavimo procesus, susijusius su suinteresuotųjų šalių poreikiais, schematiškais teritorijų vaizdais ir valdymo struktūromis, siekiant skatinti dialogą su asmenimis, dalyvaujančiais kuriant savivaldybių, tarpvalstybinio, tarptautinio ar makroregioninio bendradarbiavimo teritorijas.


Šis leidinys visų pirma yra skirtas politikos formuotojams ir įvairių lygmenų specialistams, kurie diskutuoja apie erdvinės plėtros modelius ir perspektyvas už administracinių ir statistinių ribų, siekdami labiau į rezultatus orientuotos teritorinės politikos taikant dalyvavimu grindžiamus procesus.

Documents

Policy brief on soft cooperation.pdf

  • Acrobat Document | 849KB