Tvarios urbanizacijos ir žemės naudojimo praktika Europos regionuose: Lietuva.

Projektas SUPER siekia tvarios urbanizacijos ir žemės naudojimo vadove pateiktas žinias integruoti formuojant vidaus politiką, ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos bendrąjį planą (LRBP). Be duomenų bazės, sukauptos vykdant SUPER projektą, taikymui palengvinti surinkta naujos medžiagos apie Lietuvą. Šiuo projektu sudaroma galimybė patikrinti ESPON SUPER naudą politikos formavimui.

Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite toliau pateiktą ataskaitą.

Documents

SUPER spin-off.pdf

  • Acrobat Document | 1.96MB