Stat tat-Territorju Ewropew

“L-Istat tat-Territorju Ewropew” huwa sinteżi ta’ għarfien u evidenza miġbura minn proġetti ESPON fil-perjodu ta’ programmazzjoni attwali. Jiġi 3.5 snin wara l-ewwel rapport ta’ sinteżi tagħna, ir-“Reviżjoni Territorjali Ewropea”, u hija għodda eċċellenti biex tgħinek tinnaviga l-bażi ta’ għarfien ESPON u toħroġ il-kontenut li huwa utli għalik. Biex ngħinuk tfassal il-kontenut u toħloq rapporti personalizzati aħna nipprovdu wkoll ir-rapport “L-Istat tat-Territorju Ewropew” f’verżjoni online, li tista’ taċċessh fuq https://soet.espon.eu.

Il-kumpilazzjoni ta’ din il-pubblikazzjoni kienet teħtieġ parteċipazzjoni attiva tal-esperti, ir-riċerkaturi u l-partijiet interessati tagħna, u rrid nirringrazzjahom kollha għall-impenn u l-kontribuzzjonijiet tagħhom.
Għalkemm il-messaġġi ta’ din il-pubblikazzjoni jistgħu jkunu utli għal kull min hu involut jew interessat fil-politiki tal-iżvilupp tal-UE u partikolarment il-Politika ta’ Koeżjoni, abbozzajniha b’mod partikolari b’dawk li huma involuti fit-tħejjija tal-perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss f’moħħna. Nies li qed iħejju l-programmi l-ġodda fl-Istati Membri jew fir-reġjuni Ewropej, iżda wkoll dawk li jappoġġjaw żoni mingħajr fruntieri, bħal makroreġjuni, żoni transkonfinali jew metropolitani.

Għalhekk, l-istruttura tal-pubblikazzjoni qed issegwi l-ħames għanijiet tal-politika proposti mir-Regolament dwar Dispożizzjoni Komuni (RDK) il-ġdid fl-2018. Fil-ħames kapitoli tagħha, tista’ ssib evidenza, studji ta’ każijiet, data u rakkomandazzjonijiet ta’ politika għas-suġġetti kollha li ġew indirizzati minn proġetti ESPON differenti. Tista’ ssib ukoll ħoloq għal dawn il-proġetti jekk ikollok bżonn aktar informazzjoni dwar is-suġġett speċifiku. Fl-aħħar nett, hemm l-aħħar kapitolu li jiġbor fil-qosor xi wħud mir-rakkomandazzjonijiet ewlenin ta’ ESPON dwar kwistjonijiet orizzontali relatati mal-governanza, l-ippjanar u l-investiment b’appoġġ għal approċċ ibbażat fuq il-post.

Nemmen li r-rapport “L-Istat tat-Territorju Ewropew” se jkun għodda siewja għal dawk li jfasslu l-politika fil-livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali, u se jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għat-tiswir ta’ approċċ aktar territorjali fil-politiki futuri.

Gawdi l-qari tiegħek!

Documents

SoET report Maltese.pdf

  • Acrobat Document | 22.79MB