Xejriet u relazzjonijiet territorjali f’Malta

Il-kontenut tal-ħarsa ġenerali li ġejja huwa sommarju tar-riżultati tar-riċerka minn proġetti tematiċi differenti ta’ riċerka applikata taħt il-programm ESPON 2020. Bħala konsegwenza, il-biċċa l-kbira tal-indikaturi u l-analiżi mhumiex ibbażati fuq l-aktar data reċenti iżda jirrappreżentaw id-disponibbiltà tad-data fiż-żmien meta saret ir-riċerka. Fi ftit każijiet biss, għal xi indikaturi pjuttost bażiċi li setgħu faċilment jiġu riprodotti, intużat informazzjoni aktar aġġornata.

Documents

Country Fiche Malta in Maltese.pdf

  • Acrobat Document | 6.90MB