Indicatori de dezvoltare integrată și urbană

Scopul prezentei note de informare privind politicile este de a oferi recomandări cu privire la modul în care se poate măsura impactul investițiilor integrate, folosind informații din proiectele ESPON 2013 care s-au concentrat pe dezvoltarea și analiza indicatorilor: Indicatori ai coeziunii teritoriale (INTERCO), Indicatori cheie pentru coeziunea teritorială și amenajarea teritoriului (KITCASP), Indicatori spațiali pentru analiza teritorială a „Strategiei Europa 2020” (SIESTA) și Atlasul ESPON. Nota de informare prezintă o sinteză a cantității mari de informații prezentate în proiectele ESPON și recomandă un set scurt și clar de indicatori care ar putea fi utilizați pentru măsurarea impactului investițiilor integrate. În plus, sunt prezentate recomandări privind modul în care impactul investițiilor integrate determină schimbări asupra indicatorilor de impact.

Documents

7173 ESP Policy Brief_Integrated and urban_4NEW_SD.pdf

  • Acrobat Document | 2.94MB