Președinția română a Consiliului UE: reuniunea Grupului de lucru informal privind planificarea teritorială și reuniunea Grupului pentru Dezvoltare Urbană

În perioada 19-20 martie 2019, a avut loc, la București, reuniunea Rețelei Punctelor de Contact pentru Coeziune Teritorială (National Territorial Cohesion Contact Points - NTCCP). În a doua parte a zilei de 20 martie 2019, a avut loc reuniunea comună a Rețelei Punctelor de Contact pentru Coeziune Teritorială (Network of Territorial Cohesion Contact Points - NTCCP) și a Grupului pentru Dezvoltare Urbană (Urban Development Group - UDG), urmată, pe 21 martie, de reuniunea Grupului de dezvoltare urbană.

Cele trei evenimente au fost organizate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în contextul Președinției române a Consiliului Uniunii Europene. La reuniuni au participat experți din statele membre și reprezentanți ai instituțiilor europene relevante pentru domeniul coeziunii teritoriale și dezvoltării urbane (Association of European Border Regions - AEBR, Conference of Peripheral Maritime Regions - CPMR, Council of European Municipalities and Regions - CEMR, ECORYS, Consiliul European al Urbaniștilor (ECTP-CEU), Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială a Programului ESPON EGTC, Comisia Europeană – Direcția Generală pentru Politică Regională și Urbană – DG REGIO, Joint Research Center - JRC, EUKN, EUROCITIES, European Committee of the Regions - COR, European Investment Bank - EIB, URBACT).

Din partea ESPON a participat dna Ilona Raugze, directorul GECT alături de Zintis Hermansons (project expert), dar au fost prezenți și reprezentanții consorțiului care elaborează proiectul privind Cadrul European Teritorial de Referință (ETRF). Principalele teme ale reuniunii Rețelei Punctelor de Contact pentru Coeziune Teritorială au vizat: ­- Strategia de Dezvoltare Teritorială a României (SDTR) - proiectul Cadrul European Teritorial de Referință (European Territorial Reference Framework - ETRF), elaborat în cadrul Programului ESPON 2020, care analizează provocările cheie identificate pentru Europa și mega-tendințele care ar putea influența viitorul Europei, precum și posibilele scenarii și evoluții, în baza cărora vor fi propuse recomandări privind procesul de elaborare a politicilor de dezvoltare teritorială la nivel european. - domeniul de aplicare, conținutul și implementarea Agendei Teritoriale 2020+ care a cunoscut un progres sub Președinția română a Consiliului UE, fiind elaborate mai multe propuneri privind procesul de reînnoire a acesteia.

Reuniunea comună a Rețelei Punctelor de Contact pentru Coeziune Teritorială și a Grupului pentru dezvoltare urbană din 20 martie s-a concentrat pe: - Programul Trio-ului de Președinții ale Consiliului UE: România - Finlanda - Croația (sem. I, 2019 – sem. I, 2020). - conexiunile dintre Agenda Urbană a UE și Agenda Teritorială 2020+ - zonele urbane funcționale și rolul acestora pentru coeziunea teritorială. - primele rezultate obținute de parteneriatele realizate în cadrul Agendei Urbane a UE. - dimensiunea teritorială și urbană în Pachetul de coeziune după 2020. Reprezentantul GECT ESPON a prezentat documentul policy brief Impact of labour migration on sustainable urban development, care urmează să fie finalizat în vederea dezbaterii în cadrul seminarului ESPON ce va fi organizat la Iași în perioada 19-20 iunie 2019.

Participanții la Reuniunea Grupului pentru Dezvoltare Urbană, care a avut loc pe 21 martie, au dezbătut proiectul viitoarei Declarații de la București, ce va fi asumată în cadrul reuniunii informale a miniștrilor responsabili cu dezvoltarea urbană, care va avea loc în perioada 13-14 iunie 2019. Documentul urmărește stabilirea unui acord politic pentru implementarea și continuarea Agendei Urbane a UE, corelarea cu procesul de revizuire a Cartei de la Leipzig și asigurarea coordonării între diferitele inițiative din cadrul Agendei Urbane.

Mai multe informații: https://www.romania2019.eu/