Președinția română a Consiliului UE: reuniuni ale directorilor generali responsabili cu coeziunea teritorială și dezvoltarea urbană

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în calitate de instituție de la nivel central responsabilă cu coeziunea teritorială și dezvoltarea urbană, a organizat, în perioada 7-8 mai 2019, la Biblioteca Națională a României din București, reuniunea Directorilor Generali responsabili cu Coeziunea Teritorială (DGCT), respectiv reuniunea Directorilor Generali responsabili cu Dezvoltarea Urbană (DGUM).
Astfel, pe 7 mai, la reuniunea Directorilor Generali responsabili cu Coeziunea Teritorială:
• Au fost aprobate Concluziile Președinției României cu privire la primul bloc tematic al procesului de revizuire a Agendei Teritoriale 2020, respectiv Scopul strategic al Noii Agende Teritoriale 2020.
• Au avut loc dezbateri privind conținutul și măsurile de implementare ale Noii Agende Teritoriale 2020,
• Au avut loc o serie de prezentări și dezbateri privind zonele funcționale (tema susținută de Președinția României la Consiliul UE, în domeniul coeziunii teritoriale).
Astfel, în cadrul acestei întâlniri, reprezentantul GECT ESPON a prezentat documentul Impact of labour migration on sustainable urban development - functional areas and labour migration (policy brief), elaborat pentru Președinția Română a Consiliului UE, evidențiind principalele tendințe ale migrației populației la nivel european, inclusiv migrația pentru muncă având ca nivel de referință teritorială orașele și zonele lor metropolitane. Printre mesajele cheie enunțate se numără promovarea investițiilor în economia cunoașterii, creșterea atractivității regiunilor metropolitane, elaborarea de strategii dedicate Diasporei, implementarea abordării funcționale a guvernanței teritoriale prin politici și legislație, finanțare, formare de capacități și utilizarea informațiilor teritoriale. În cadrul sesiunii TA2020+ Building blocks for the renewal of the Territorial Agenda 2020 au fost prezentate rezultatele proiectului ESPON European Territorial Reference Framework (ETRF). Astfel au fost trecute în revistă modificările care au avut loc la nivel european și global de la adoptarea actualei Agende Teritoriale, provocări actuale, tendințe preconizate pentru 2030 și 2050 și scenarii teritoriale. Concluziile au fost formulate sub forma unor idei de perspectivă pentru a fi preluate în TA2020+, dintre acestea cele mai relevante se referă la proiectarea TA2020+ ca un proces continuu pe termen lung, necesitatea consolidării cadrului de reglementare al Politicii de Coeziune, a valorificării mai bune a instrumentelor teritoriale de către Programele Operaționale, recomandarea de a crea un cadru strategic pentru o dimensiune teritorială mai puternică a politicilor la nivelul UE și al statelor membre.
Pe 8 mai, la reuniunea Directorilor Generali responsabili cu Dezvoltarea Urbană au fost abordate următoarele subiecte:
• implementarea Agendei Urbane pentru UE, progresele înregistrate până în prezent în cadrul parteneriatelor, activitățile următoare în cadrul Agendei Urbane a UE și corelarea acesteia cu procesul de revizuire a Cartei de la Leipzig,
• cea de a doua versiune intermediară a Declarației de la București, document ce va fi aprobat în cadrul Reuniunii Informale a Miniștrilor Responsabili cu Dezvoltarea Urbană ce va avea loc la București în 13 și 14 iunie 2019.
Documentul urmărește stabilirea unui acord politic pentru inițierea activităților de dezvoltare a unui cadru strategic pentru Uniunea Europeană prin implementarea și continuarea Agendei Urbane a UE, corelarea cu procesul de revizuire a Cartei de la Leipzig și asigurarea coordonării între diferitele inițiative din cadrul Agendei Urbane.
La aceste reuniuni au participat reprezentanți ai statelor membre și ai unor organizații europene: Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții, Programul ESPON, Consiliul Municipalităților și Regiunilor Europene, Comitetul Regiunilor, Consiliul European al Urbaniștilor, Comisia Economică a ONU pentru Europa, UN Habitat, JPI Urban Europe, Eurocities și Programul URBACT. Ambele evenimente au avut loc în contextul deţinerii, de către România, a Președinției Consiliului Uniunii Europene.

* * * Mai multe informații: https://www.romania2019.eu / Agenda Urbană a UE / Agenda Teritorială 2020+