Seminarul ESPON Shaping the Next Economy: The Territorial Dimension of the Future of Work in Southern Europe (Modelând economia viitorului: dimensiunea teritorială a muncii în sudul Europei), 30 octombrie 2019, București

În cadrul programului ESPON 2020, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu suportul consorțiului care gestionează activitatea de diseminare transnațională a rezultatelor ESPON (ERRIN-INOVA+) a organizat la București miercuri, 30 octombrie 2019, la sala de conferințe a hotelului Cișmigiu, seminarul Shaping the ”Next economy”: The Territorial Dimension of the Future of Work in Southern Europe (Modelând economia viitorului: dimensiunea teritorială a muncii în sudul Europei). În cadrul seminarului a fost examinată dimensiunea teritorială a pieței forței de muncă din sudul Europei, pornind de la prezentarea concluziilor proiectelor ESPON de cercetare aplicată: Geography of New Employment Dynamics in Europe – Geografia noilor dinamici ale ocupării în Europa (https://www.espon.eu/employment) și Youth Unemployment: Territorial Trends and Regional Resilience – Șomajul în rândul tinerilor: tendințe teritoriale și reziliență regională (https://www.espon.eu/youth-unemployment), evidențiind necesitatea unei abordări teritoriale simultan cu extinderea perspectivelor guvernanței în configurarea unor politici eficiente. Participanții la seminar, experți din echipele proiectelor ESPON (care au prezentat principalele concluzii și recomandări ale proiectelor EMPLOY și YUTRENDS), reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale, ai Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, ai Camerei de Comerț și Industrie a României, ai Ministerului de Finanțe din Ungaria, ai altor autorități publice, universități, institute de cercetare, organizații non-guvernamentale, etc, au dezbătut subiecte legate de modul în care politica europeană focalizată pe sectoarele economiei cunoașterii are impact asupra distribuției geografice a noilor forme de ocupare și asupra dezvoltării regionale și coeziunii teritoriale, de oportunitățile pe care le au regiunile europene pentru valorificarea propriului potențial sau de politicile de tip bune practici și de nivelurile de guvernanță care pot contribui la inversarea emigrației pentru muncă, integrarea migranților și de atragere a capitalului uman. Între cele două secțiuni dedicate proiectelor ESPON, reprezentantul DG EMPLOY (Comisia Europeană), dl Felix Rohn din cadrul Unității Competențe & calificări a prezentat noutățile din domeniul cooperării europene pe tema competențelor și a specializării inteligente regionale. Totodată, primarul municipiului Cluj-Napoca, dl. Emil Boc a descris activitățile desfășurate până în prezent de către municipalitate pentru creșterea calității forței de muncă și adaptarea acesteia la condițiile existente generate de evoluția tehnologică. În acest context, au fost prezentate și primele rezultate ale proiectului Jobs&Skills in the local economy derulat de către primăria Cluj-Napoca cu fonduri din cadrul programului Urban Innovative Actions, gestionat de către Comisia Europeană. De asemenea, cu ocazia acestui eveniment a fost tradus în limba română documentul de politică publică (policy brief) Abordarea provocărilor generate de migraţia forţei de muncă în Europa, elaborat în cadrul programului ESPON pentru Seminarul ESPON Rolul zonelor funcționale pentru coeziunea teritorială, seminar organizat la Iaşi, în perioada 19-20 iunie 2019, în contextul Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene. Documentul de politică publică este disponibil online în limbile engleză și română pe site-ul ESPON. Mai multe informații: https://www.espon.eu/romania