Structuri și relații teritoriale în România

În luna septembrie 2020 România a finalizat Fișa teritorială cu sprijinul GECT ESPON (prin Spatial Foresight). Demersul se înscrie în cel inițiat în 2018 de GECT ESPON prin elaborarea primelor 4 fișe de țară pilot având ca scop popularizarea conținutului proiectelor ESPON la nivel national.

Fișa a fost elaborată în limba engleză și tradusă în limba română și este disponibilă aici.  

 

In 2020 Romanian has finalized the territorial fiche with support from ESPON EGTC (through Spatial Foresight). This approach continues the initiative of ESPON EGTC which started in 2018 with the elaboration of the first 4 pilot country fiches aiming to popularize the content of ESPON projects at the national level.

Documents

country fiche Romania.pdf

  • Acrobat Document | 3.27MB

country fiche Romania_en.pdf

  • Acrobat Document | 8.81MB