SUPER – Prakse trajnostne urbanizacije in rabe zemljišč v evropskih regijah

Glavni cilj projekta ESPON SUPER je zagotavljanje teh dokazov in dajanje priporočil o spodbujanju trajnostne rabe zemljišč in izogibanju, zmanjševanju in/ali nadomeščanju netrajnostne urbanizacije v Evropi, njenih mestih in regijah. Natančneje ESPON:
• zagotavlja konceptualni okvir za razumevanje urbanizacije in dinamike rabe zemljišč;
• zbira in analizira dokaze o razvoju urbanizacije in rabe zemljišč v prostoru ESPON v obdobju 2000–2018;
• zbira in analizira dokaze o političnih posegih, vključno s politikami EU, ter njihovem uspehu in trajnosti;
• z raziskavami primerov v različnih teritorialnih kontekstih zbira in analizira dokaze o tem, kako posegi vplivajo na prakso rabe zemljišč;
• oblikuje celovit okvir za ocenjevanje trajnosti in ga uporablja za tri scenarije urbanizacije do leta 2050 (kompaktni, policentrični in razpršeni);


To zbirno poročilo združuje dokaze, zbrane v projektu SUPER, s sklepi in priporočili za vodje (politike), oblikovalce politik (uradnike) in druge strokovnjake, ki sodelujejo pri odločitvah o urbanizaciji in rabi zemljišč.

Documents

SUPER Synthesis report in Slovene.pdf

  • Acrobat Document | 2.75MB