EU Regional Policy espon
April 03, 2019

Voksende økonomiske forskjeller mellom regioner har blitt en trussel mot økonomisk framgang, sosial inkludering og politisk stabilitet i Europa. Dette sier den anerkjente samfunnsgeografen Andrés Rodríguez-Pose