ESPON Interreg Country Fische
May 18, 2019

Gjennom ESPON-programmet får kommuner, fylker og statlige myndigheter den nødvendige kunnskapen de trenger for å møte felles europeiske utfordringer. Leder for ESPON-programmets kommunikasjonsavdeling,