Vai mūsu dzīve ir pietiekami laba?

Šis darba dokuments ir nozīmīgs ieguldījums — tas sniedz dzīves kvalitātes mērīšanas metodiku ar uz vietu balstītu un uz iedzīvotājiem vērstu pieeju. Šīs pieejas pamatā ir ESPON lietišķās pētniecības projekta “Dzīves kvalitātes mērījumi un metodika” rezultāti un jaunākās literatūras pārskats, un tajā tiek ņemti vērā pašreizējie Eiropas politikas procesi, jo īpaši Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts Slovēnijas prioritātes. Tajā aplūkota ESPON izstrādātā teritoriālās dzīves kvalitātes (TDzK) koncepcija un paskaidrots, kā to piemērot jebkurai vietai; atkarībā no analīzes ģeogrāfiskā mēroga, tā var būt viena māja vai ēka, apkaime, pilsēta vai plašāka teritorija (apgabals, reģions, valsts vai visa Eiropas teritorija). Šī pieeja arī ierosina līdzdalības procesu, lai nodrošinātu, ka dzīves kvalitātes mērījumus atzīst arī paši iedzīvotāji, jo tie atspoguļo viņu dzīves vajadzības un gaidas. Šis darba dokuments ir paredzēts, lai informētu un iedvesmotu politikas veidotājus un ieinteresētās puses par to, kā izmantot un integrēt dzīves kvalitātes standartus politikas procesos dažādos līmeņos.

Documents

Is Our Life Good Enough - LATVIAN.pdf

  • Acrobat Document | 3.76MB