The added value of cohesion policy for metropolitan areas and regions in the Czech Republic - Prague
Přidaná hodnota politiky soudržnosti pro metropolitní regiony v České republice - Praha


Venue

Prague, Czech Republic

Ministerstvo pro místní rozvoj

26 September 2023


Prague
Czech Republic

The Institute for Spatial Development and the Ministry of Regional Development in cooperation with the Eurocentres in Prague organises a national ESPON Seminar with the title “Přidaná hodnota politiky soudržnosti pro metropolitní oblasti a regiony v České republice“ (The added value of cohesion policy for metropolitan areas and regions in the Czech Republic). The seminar will take place in Prague and will be focused on metropolitan cooperation, the contribution of cohesion policy to Czech metropolitan regions and the ability of regional governance to bring innovation and new opportunities to regions. The seminar will specifically present the outputs of ESPON METRO project and the conclusions of the study „Entrepreneurial regional governance. Territorial cohesion through open Innovation“, elaborated under the Czech Presidency of the EU Council. 

The seminar, intended for representatives from local/regional governments, the Ministry of Regional Development and the scientific community, will offer an opportunity to consult on the benefits of metropolitan cooperation, advantages of recognizing metropolitan regions as key territories for place-based policies within the national regional policy as well enable a dialogue on the possible change in Czech planning system. 

The event will be also held in Ostrava on the 2.10.2023

 

----

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář ESPON s názvem „Přidaná hodnota politiky soudržnosti pro metropolitní regiony v České republice“, který organizuje Ústav územního rozvoje a Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s pražským a ostravským Eurocentrem.

Rádi bychom vám přiblížili samotný program ESPON prostřednictvím dvou projektů, které se zaměřují na problematiku metropolitní spolupráce a přínos politiky soudržnosti pro metropolitní regiony v Česku a na schopnost regionální správy přinášet do regionů inovace a nové příležitosti.

Na semináři budou konkrétně představeny výstupy z projektu ESPON METRO a závěry ze studie Podnikatelsky orientovaná regionální správa, která byla zpracovaná pro oblast územní a městské agendy během českého předsednictví v Radě EU. O svoje zkušenosti se podělí zástupci z Magistrátu města Brna a prof. Luděk Sýkora, kteří byli zapojeni do projektu ESPON METRO, a doc. Viktor Květoň, spolupodílející se na zpracování studie Podnikatelsky orientovaná regionální správa, Společenské inovace přesahující geografické hranice.

Seminář zároveň slouží k představení podoby programu ESPON 2030, tematického zaměření programu a podporovaných aktivit.

Praha: 9. 2023, Ministerstvo pro místní rozvoj, Vinohradská 1896/46, Praha 2

Ostrava: 2. 10. 2023, Magistrát města Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava a Přívoz.

 

Podrobný program naleznete v příloze zprávy.

 

Svůj zájem o účast prosím potvrďte zasláním e-mailu na adresu: [email protected]

 

S přáním pěkného dne Ing. Elena Fedrová, Národní kontaktní místo ESPON, Ústav územního rozvoje, [email protected]